Strona główna

O nas

Usługi
GRUPA AUDYTORSKA CONSILIUM SP. Z O.O.
PROFESJONALIZM - ETYKA - PRAWORZĄDNOŚĆ
Strona główna

Grupa Audytorska CONSILIUM Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie została powołana w 2009 roku z inicjatywy trzech założycielek, biegłych rewidentów.

Spółka została wpisana została  na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3527.

Partnerami Spółki są wyłącznie biegli rewidenci, którzy uzyskali uprawnienia do badania sprawozdań finansowych pod rządami znowelizowanej Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Wszyscy partnerzy założyciele posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i badania sprawozdań finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w różnej formie – pracując na stanowiskach głównych księgowych, prowadząc kancelarie biegłych rewidentów w formie samodzielnie   wykonywanej  działalności   gospodarczej,   jak również sprawując zarząd w spółkach prawa handlowego.

 
 


Dane rejestrowe:
 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS nr 0000337114

Kapitał podstawowy: 18 000,00 zł.

NIP 852-25-61-434, REGON 320721520


Spółka Grupa Audytorska CONSILIUM Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Nazwa projektu:

Implementacja SZJ wg wymagań normy EN ISO 9001:2008 jako ścieżka rozwoju
i poprawy konkurencyjności Grupy Audytorskiej CONSILIUM Sp. z o.o.

 

Beneficjent:

Grupa Audytorska CONSILIUM Sp. z o.o.

 

Umowa o dofinansowanie projektu:

UDA-RPZP.01.03.01-32-055/12-00 z dnia 04.01.2013 r.

 

Okres realizacji projektu:

05.11.2012r. – 21.03.2013r.

 

Wysokość przyznanego wsparcia:

50% wydatków kwalifikowanych


Strona główna O nas Usługi