Loading

Nasz zespół


Elżbieta Kowalska

Partner, biegły rewident,
członek Zarządu


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 9748.

Małgorzata Marzęcka

Partner, biegły rewident,
członek Zarządu


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 9888.

Łukasz Cieszyński

Partner, biegły rewident,
członek Zarządu


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 13734.

Marta Sakowska

Partner, biegły rewident
 


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 13696.

Bożena Kłos

Biegły rewident


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 10254.

Izabela Suproń

Biegły rewident


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 12571.

Halina Jankowska

Biegły rewident


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 9619.

Gabriela Krefta-Marczak

Biegły rewident


Do wykonywania tego zawodu jest uprawniona na podstawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 9854.

Patryk Ciechanowicz

Aplikant


 

Anna Włodarczyk

Kierownik sekretariatu