Loading

Usługi


Badanie/przegląd sprawozdań finansowych
 Grupa Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy – biegli rewidenciprzeprowadza badania oraz przeglądy zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o biegłych rewidentach.

Analizy, ekspertyzy, opinie ekonomiczno-finansowe
  • Grupa Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy – biegli rewidenci zajmuje się:
 • •sporządzaniem analiz ekonomiczno-finansowych i różnego rodzaju ekspertyz z zakres finansów i rachunkowości,
 • • przeprowadzaniem audytów wewnętrznych na potrzeby Zarządu i właścicieli,
 • • audytem środków unijnych.

Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości 

 • Grupa Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy – biegli rewidenci zajmuje się:
 • • opracowywaniem Polityki Rachunkowości czy Zakładowych Planów Kont,
  • sprawdzeniem ksiąg rachunkowych co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • oceną obecnego systemu informatycznego i analizą potrzeb informacyjnych organizacji;
  • udzielaniem konsultacji z zakresu rachunkowości,
  • optymalizacją systemu pod kątem oczekiwań informacyjnych firmy oraz zgodności z przepisami.

 

Wycena udziałów, przekształcenia
 
Grupa Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy – biegli rewidenci przeprowadza wycenę akcji i udziałów spółek prawa handlowego na potrzeby Zarządu i/lub właścicieli. Sporządzamy opinie z badania Planów Przekształcenia oraz Połączenia różnego rodzaju spółek i innych jednostek.

Szkolenia branżowe


Grupa Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy – biegli rewidenci przeprowadza szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków. Szkolenia dedykowane dla służb finansowo-księgowych, szkolenia przygotowujące na głównych księgowych czy szkolenia dla biegłych rewidentów.