Loading

O Firmie


 
Grupa  Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy – biegli rewidenci z siedzibą w Szczecinie jest firmą audytorską, która powstała w 2009 roku, wpisana została  na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3527. W dniu 2.01.2019 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej naszej spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę partnerską.

Partnerami Firmy są wyłącznie biegli rewidenci. Wszyscy partnerzy założyciele posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i badania sprawozdań finansowych.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w różnej formie – pracując na stanowiskach głównych księgowych, prowadząc kancelarie biegłych rewidentów w formie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, jak również sprawując zarząd w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.